กิจกรรม

 
 
18/03/2013

เทศกาลอาหารไทย (Amazing Thai Food Festival)
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับโรงแรม Longemont Shanghai จัดงานเทศกาลอาหารไทย (Amazing Thai Food Festival) ระหว่างวันที่ 18-24 มี.ค 2556 โดยเชิญเชจากร้านอาหารกินรีมาปรุงอาหารไทยตลอดงานเทศกาล ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2556 น.ส.บุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวเปิดงานเทศกาลดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศ ส่วนราชการจีน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ