กิจกรรม

 
 
25/03/2013

เรียนเชิญร่วมฟังบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ชยสาโร วันที่ 13 เมษายน 2556สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์และเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้พี่น้องชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียงได้เริ่มต้นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อาราธนาพระอาจารย์ชยสาโร มาแสดงธรรมเทศนา และเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหา

วัน-เวลา:  เสาร์ที่ 13 เมษายน 2556  เวลา 14.00 – 16.00 น.

สถานที่ : Four Seasons Hotel ชั้น 3

ภาษา :  ไทย

พระอาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shuan Chiverton) เกิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2501 ได้พบกับพระอาจารย์สุเมโธ ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2521 ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ 1 พรรษา แล้วเดินทางมายังประเทศไทย ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ชยสาโร ได้รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 และในปี 2545 – ปัจจุบัน พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา
บางท่านอาจเคยได้ยินและได้อ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ชยสาโรมาบ้างแล้ว สำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จัก จึงขอแนะนำโดยผ่านบทสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Secret ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2556

            พระอาจารย์ชยสาโร เล่าถึงเหตุการณ์ที่พบหลวงพ่อชาเป็นครั้งแรกว่า ...

            อาตมามาถึงวัดตอนบ่าย พระเพิ่งลงจากโบสถ์ หลังจากสวดปาติโมกข์เสร็จ พระฝรั่งรุปหนึ่งพาไปโกนหัว แล้วไปกราบหลวงพ่อ ขณะนั้นท่านกำลังฉันน้ำร้อนและคุยกับแขกที่ไต้ถุนกุฏิ อาตมาเห็นท่านครั้งแรกก็รู้สึกทันทีเลยว่าใช่แล้ว ท่านไม่เหมือนใครที่เราเคยรู้จั

          “ ชื่อเดิมของอาตมาคือ ฌอน หลวงพ่อเรียกว่า ช้อน หลวงพ่อไม่ต้องสอนอะไรมาก ท่านจะพูดเพียง 2-3 คำ ให้เราเก็บเอาไปคิดพิจารณา อย่างเช่นครั้งหนึ่ง อาตมากำลังกวาดลานวัดอยู่ ท่านผ่านมาพบเข้าก็ถามว่า ช้อน สบายดีไหม อาตมากราบเรียนว่า “ สบายดีครับ หลวงพ่อ”

          สบายดีไหม’ ท่านถามต่อเหมือนกับย้ำ ‘สบายดีครับ’ อาตมากราบเรียนยืนยัน

          ‘สบายดี ไม่ดี’

          “ หลวงพ่อกลับพูดเสียอย่งนั้น แล้วก็เดินจากไป อาตมายืนงง ไม่เคยได้ยินใครพูดว่าสบายดี ไม่ดีมาก่อน  เดินจงกรมอยู่ตั้งนานจึงได้เข้าใจ ตอนนั้นบวชใหม่ กิเลสยังเยอะ ก็สบายดี คงเป็นเพราะเราตามกิเลส ซึ่งเป็นการไม่ดี ถ้าปฏิบัติจริง ๆ แล้ว กิเลสย่อมเดือดร้อน ไม่สบายหรอก

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น และกรุณาแจ้งตอบรับทางโทรศัพท์ 021-62883030 อีเมล์ thaiconsul.sgh@gmail.com เพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ด้วย ขอขอบคุณในกุศลจิตของท่านมา ณ ทีนี้