กิจกรรม

 
 
30/03/2013

ผลการเลือกตั้งประธานสมาคมนักเรียนไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้รุ่นที่ 5 ประจำปี 2556

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมสนับสนุนสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Thai Student Association หรือ STSA)  ในการจัดการประชุมประจำปีเพื่อเลือกตั้งประธานสมาคมและคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยการประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วนครเซี่ยงไฮ้ สำหรับผลการเลือกตั้งประธานสมาคมคนใหม่ ปรากฏว่า นายกองพล กำจรสุขรุจี นักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Shanghai University of Finance & Economics เป็นผู้ได้รับการลงคะแนนเสียงจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ (STSA) รุ่นที่ 5 ต่อไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งจะเริ่มจาก มีนาคม 2556 – มีนาคม 2557

          ภายหลังการเลือกตั้ง ท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายณัฐพล ขันธหิรัญ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แก่คณะกรรมการนักเรียนชุดที่ 4 เพื่อแสดงความขอบคุณที่คณะกรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่นักเรียนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เพื่อนชาวจีนและชาวต่างชาติได้รับรู้และชื่นชม ตลอดจนช่วยเหลือกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสต่าง ๆ มาโดยตลอด ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ณัฐพลฯ ได้กล่าวอวยพรให้คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ซึ่งมีความตั้งใจและเสียสละเวลามาเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนไทย ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยการทำงานเพื่อส่วนรวมขอให้ยึดหลักความสามัคคีและการให้อภัยกันท่านรองกงสุลใหญ่ฯ ณัฐพล ขันธหิรัญ มอบประกาศนียบัตรแก่นายกิตติ์ ลิ้มธรรมธาดา ประธานนักเรียน รุ่นที่ 4บรรยากาศการประชุมอย่างอบอุ่นระหว่างผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และคณะนักเรียนไทย ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯประธานรุ่นพี่ นายกิตติ์ ลิ้มธรรมธาดา(ขวา) ส่งมอบตำแหน่งให้แก่ประธานคนใหม่(ซ้าย) นายกองพล กำจรสุขรุจี นศ.ปริญญาโท มหาวิทยาลัย Shanghai University of Finance & Economicsประธานรุ่นพี่ นายกิตต์ ลิ้มธรรมธาดา มอบของที่ระลึกให้แก่รองประธานคนใหม่ นางสาวเรณุกา สิทธิตถะวงศ์ นศ.ปริญญาโท มหาวิทยาลัย JiaoTongคณะกรรมการรุ่นที่ 4 อำลาตำแหน่ง