กิจกรรม

 
 
13/04/2013

สมาคมนักเรียนไทยในนานกิง ร่วมใจจัดงานฉลองมหาสงกรานต์

     เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นักศึกษาชาวไทยในเมืองหนานจิงได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยหนานจิงซือฟาน (南京师范大学:nan jingshi fan da xue) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของนักเรียนไทย มีผู้ร่วมงานทั้งหมด ๗๘ คน มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประกวด ๘ คน กิจกรรมแข่งขันการละเล่นแบบไทย ได้แก่ เก้าอี้ดนตรี งูกินหาง และรีรีข้าวสาร มีการแสดงร้องเพลงของนักศึกษาไทยในนานกิง พร้อมเต้นประกอบเพลง โดยผู้แสดงเต้นในชุดนักศึกษาของจีนยุคสาธารณรัฐ สร้างบรรยากาศย้อนยุคแบบผสมผสานทั้งไทยและจีน ผู้ร่วมงานต่างได้รับความสนุกสนานทั่วกัน