กิจกรรม

 
 
14/06/2013

กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัย Shanghai University of Traditional Medicine

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางหัทยา คูสกุล รองกงสุลใหญ่ ได้เยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) อย่างเป็นทางการ โดยได้พบกับนายหลิวผิง รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฯ ณ ศูนย์การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

     รองอธิการบดีฯ ได้แสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อท่านกงสุลใหญ่ฯ และกล่าวว่ามหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ได้มีความร่วมมืออันดีกับรัฐบาล มหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์กรทางการแพทย์ของไทยมาช้านาน เริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่1990 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย จัดตั้งโครงการอบรมด้านการฝังเข็มให้กับแพทย์แผนปัจจุบันของไทย นอกจากนี้ โรงพยาบาลหลงหัว (นครเซี่ยงไฮ้) ยังได้ส่งแพทย์แผนจีนไปประจำที่คลินิกแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางการแพทย์แผนจีนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และดำเนินการสอนมานานกว่า 10 ปี

     ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยที่เรียนแพทย์แผนจีนหรือภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมด 186 คน แพทย์แผนจีนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ได้รับการรับรองและการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย

     มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะการอบรมบุคลากรของไทยให้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนจีน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ระหว่างไทย-จีนต่อไป

     กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า ท่านดีใจมากที่มีโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ดูแลอบรมนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี ท่านได้แนะนำกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ ที่ฝ่ายไทยได้ร่วมมือกับองค์กรการศึกษาของเซี่ยงไฮ้และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้

     กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านการศึกษากับจีนเป็นอย่างมาก ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับไทยต่อไป

นายหลิวผิง รองอธิการบดี มอบของที่ระลึกในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ มาเยี่ยมมหาวิทยาลัย