กิจกรรม

 
 
21/06/2013

สถานกงสุลใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมทีมประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้และเขตอาณาประจำปี 2556 ณ โรงแรม Shanghai Marriott Hotel City Centre โดยได้รับเกียรติจากนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัคราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิดงานและกล่าว Keynote Speech ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ กับนักธุรกิจไทยที่เข้ารับฟังบรรยายกว่า 50 ท่านอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายเฉิน จวิน (陈军)รองอธิบดีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำนครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายเสิ่น เฉียง(沈强)ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการบริหารชาวต่างชาติ และนายช่าย เป่าตี้(蔡宝第)รองผู้อำนวยการฝ่ายวีซ่าต่างชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อกฏระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับการพักอาศัยและการทำงานในนครเซี่ยงไฮ้ที่นักธุรกิจไทยควรรู้ พร้อมร่วมตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักธุรกิจชาวไทยอีกด้วย ทั้งนี้ นักธุรกิจไทยต่างให้ความสนใจซักถามปัญหาและเสนอข้อคิดเห็นกันอย่างมากงานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา ได้มีโอกาสรับฟังการวิเคราะห์และมุมมองด้านนโยบายและมิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของจีนจากเอกอัครราชทูตไทยฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ภาคธุรกิจไทยสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจในจีนได้ อีกทั้งการสัมมนาดังกล่าวยังเป็นเวทีในการกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและนักธุรกิจไทยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี