กิจกรรม

 
 
19/07/2013

ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเซี่ยงไฮ้

     เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งนครเซี่ยงไฮ้ได้จัดพิธีเปิด “9th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp” ณ Shanghai Hotel ซึ่งลักษณะของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือการเชิญเยาวชนจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตของตัวแทนแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละคนที่มาจากต่างถิ่น ต่างภาษาจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันเป็นระยะเวลา 10 วัน ตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งหมดด้วยกัน 20 ประเทศ ประเทศไทยได้ส่งเยาวชน 2 คน พร้อมทั้งผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนในครั้งนี้ โดยรองกงสุลใหญ่ หัทยา คูสกุล ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ร่วมกับคณะกงสุลจากประเทศต่างๆ ด้วย

     พิธีเปิดเริ่มด้วยการแสดงของเยาวชนจากประเทศเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงระบำพื้นเมืองจีน ศิลปะการป้องกันตัวกังฟู การแสดงดนตรีจีน จากนั้นจึงถึงช่วงการแสดงของตัวแทนจากประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งตัวแทนทั้งหมดร่วมกันร้องเพลง “Good Time” เพื่อที่จะสื่อว่าช่วงเวลา 10 วันหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าจดจำ และในช่วงท้ายของพิธีการทางเจ้าภาพได้เชิญตัวแทนของแต่ละประเทศขึ้นไปบนเวทีเพื่อตีกลองเอาฤกษ์เอาชัยและเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดกิจกรรมครั้งนี้อย่างเป็นทางการ เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ว่าแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะมาจากสถานที่ต่างกัน แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรได้ภายในโลกใบเดียวกัน