กิจกรรม

 
 
09/08/2013

กงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สนง.ตัวแทนบริษัท PTT Polymer Marketing เข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลเศรษฐกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับนายโสรฬ เตียวเดชวรรณ ประธานผู้บริหาร พร้อม น.ส. สุศรี พัฒนวงศ์ยืนยง รองประธานผู้บริหารสำนักงานตัวแทนบริษัท PTT Polymer Marketing ประจำนครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ฯ ยังได้สอบถามคณะผู้บริหารถึงผลการดำเนินการของบริษัท สถานการณ์ด้านตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในจีน และความคืบหน้าด้านความร่วมมือระหว่างเครือ บมจ. ปตท. กับบริษัทจีน อาทิ Sinochem และ Sinochina ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือในด้านการสำรวจแหล่งพลังงาน และการขยายกลุ่มลูกค้าด้านปิโตรเคมีในจีนเมื่อเดือนกรกฏาคม 2556

นอกจากนี้กงสุลใหญ่ฯ ยังได้แนะนำโอกาสการเข้าไปลงทุนในจีนในลักษณะนิคมอุตสาหกรรม(Industrial park) อันสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลจีน ซึ่งผู้บริหารบริษัทฯ ได้แสดงความสนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการดังกล่าวอีกด้วย