กิจกรรม

 
 
05/09/2013

กงสุลใหญ่ฯ และคณะให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บมจ. กันตนา กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายวิทยา เลิศมหาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครเซี่ยงไฮ้ นายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับนายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานกรรมการบริหารสายธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะ ที่เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

ในโอกาสนี้ นายสุรเชษฐ์ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า บ. กันตนา มีความสนใจที่จะเข้ามาก่อตั้งบริษัทโดยเน้นด้าน post production ในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อจะช่วยให้มีความใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าในสายธุรกิจภาพยนตร์/โฆษณาของจีนมากยิ่งขึ้น โดยเห็นว่าความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและคุณภาพในการให้บริการของบริษัทฯ เป็นจุดขายสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าในจีน

ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกิจในจีนว่า ควรติดตามนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วน อาทิ กฎระเบียบเกี่ยวกับการว่าจ้างชาวต่างชาติ กฎระเบียบด้านภาษีประเภทต่างๆ และพฤติกรรมการบริโภคท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกัน สามารถศึกษาคู่มือการค้าการลงทุนในจีนและกฎระเบียบสำคัญของจีนที่ธุรกิจต่างชาติควรรู้ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดทำขึ้น ได้ที่เมนู “BIC Publication” ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/article/

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ กล่าวเสริมว่า การจดทะเบียนบริษัทในจีนจะมีสำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์(工商行政管理局)ในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการจัดตั้งบริษัทในจีนอาจพิจารณาจัดจ้างหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายในจีนที่น่าเชื่อถือด้วย

โอกาสนี้ นายสุรเชษฐ์ฯ ได้ขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และคณะที่ได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยจะประสานงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสต่อไป