กิจกรรม

 
 
26/09/2013

สถานกงสุลใหญ่ร่วมกับธนาคารกรุงเทพจัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ สาขานครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ที่โรงแรม Four Season เซี่ยงไฮ้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวในพิธีเปิดว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนและเงินสกุลหยวนมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนพลวัตของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลจีนในการผลักดันให้เงินหยวนกลายเป็นเงินสกุลทางเลือกสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีน รวมถึงบทบาทของเงินหยวน ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อการดำเนินธุรกิจของไทยในจีน จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นโดยร่วมกับธนาคารกรุงเทพ สาขานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา

 

สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกิจการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจจีนและบทบาทของเงินหยวนต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศและประโยชน์สำหรับนักธุรกิจไทย” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1) แนวโน้มเศรษฐกิจใน 5 ปีข้างหน้า 2) โอกาสและความเสี่ยงในจีน/ต่างประเทศ และ 3) RMB Internationalization พร้อมทั้งตอบข้อซักถามหลายประเด็นให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเนื้อหาการบรรยาย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนที่ลิงค์ http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/seminar/

กลุ่มนักธุรกิจไทยได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ และธนาคารกรุงเทพ สาขานครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้จัดงานสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในจีน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาลักษณะดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสต่อไป

งานสัมมนานักธุรกิจไทยเป็นกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ มีกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจไทยในจีน รวมถึงเป็นเวทีในการกระชับสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและนักธุรกิจไทยในพื้นที่