กิจกรรม

 
 
30/09/2013

กงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับนายปวีณ แซ่จึง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตามวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบและนำข้อดีมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น

ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ได้ให้การบรรยายพร้อมฉายวีดีทัศน์แนะนำเซี่ยงไฮ้ พร้อมแนะนำจุดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ในด้านการบริหารการปกครอง ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานไทยในเซี่ยงไฮ้ และตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งคณะดูงานให้ความสนใจซักถามในประเด็นด้านการบริหารจัดการการปกครองของนครเซี่ยงไฮ้หลายคำถาม