กิจกรรม

 
 
21/10/2013

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี CIQ เซี่ยงไฮ้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหารบริษัท C.C.I.C (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 นางสาวบุษกร พฤษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ กงสุลฝ่ายเกษตร ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะนายสวี จินจี้ (Xu Jinji) อธิบดีสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม และกักกันโรคนครเซี่ยงไฮ้ (CIQ) และร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของผู้บริหาร บ. C.C.I.C (ปทท.) จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจร่วมทุนระหว่างไทยและจีน ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ส่งออกจากไทยสู่จีน โดยมีนายเซียว เจิ้งกั๋ว (Xiao Zhengguo) รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นเจ้าภาพงานสังสรรค์ประจำปีครั้งนี้

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณอธิบดี CIQ นครเซี่ยงไฮ้ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้มาโดยตลอด ซึ่งการเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีฯ ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญเนื่องจากเป็นการพบกันภายหลังการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2556 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะการที่ทั้งสองประเทศได้มุ่งบรรลุเป้าหมายทางการค้า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2558 และเป็นโอกาสแนะนำกงสุลฝ่ายการเกษตรซึ่งมาประจำการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้กลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้กับสำนักงาน CIQ นครเซี่ยงไฮ้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เสนอให้มีการประชุมภายใต้กลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับสำนักงาน CIQ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ กงสุลฝ่ายการเกษตร ณ นครเซี่ยงไฮ้ และผู้แทนบริษัท C.C.I.C (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และกำหนดแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการค้าไทยจีนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายได้กำหนดร่วมกัน ซึ่งอธิบดีฯ และรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เห็นพ้องและพร้อมมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในโอกาสแรก