กิจกรรม

 
 
06/11/2013

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฉลองครบรอบ 20 ปี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเส้นทางการบินระหว่างกรุงเทพมหานคร - นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นางสาวบุษกร พฤษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานฉลองครบรอบ 20 ปี การเปิดเส้นทางการบินระหว่างกรุงเทพมหานคร - นครเซี่ยงไฮ้ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนำทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว

ในงานดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณนางพรศรี โชติวิท ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานการบินไทย นครเซี่ยงไฮ้ สำหรับความร่วมมือในการทำงานในฐานะหน่วยงานทีมประเทศไทยซึ่งได้สนับสนุนการเชื่อมโยงการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวจีนมาโดยตลอด รวมถึงได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน ซึ่งสะท้อนจากการเยือนและพบหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองฝ่าย อาทิ การพบหารือระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) เมื่อเดือนตุลาคม 2556 และการเยือนไทยของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2556

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มทำการบินเส้นทางกรุงเทพมหานคร - นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2536 และสำนักงานการบินไทย นครเซี่ยงไฮ้ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานกับสถานกงสุลใหญ่ ฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้มีความใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตลอดมา