กิจกรรม

 
 
27/11/2013

ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นำคณะเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้นำคณะศึกษาดูงานด้านตลาดทองคำและตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวบุษกร พฤษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านตลาดทองคำและตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าระหว่างไทยและเซี่ยงไฮ้ โดยมีนายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เข้าร่วมด้วย

ในระหว่างการหารือ นายสถิตย์ฯ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันนักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในสินทรัพย์ประเภททองคำมากขึ้น แต่ไทยยังไม่มีศูนย์กลางการซื้อขายทองคำอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้ จึงได้นำคณะผู้แทนจาก 3 หน่วยงานข้างต้นเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในตลาดทองคำของจีน ซึ่งเป็นประเทศมีการดำเนินธุรกรรมซื้อขายทองคำระดับสูงของโลก เพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอในการจัดทำแผนงานจัดตั้งศูนย์กลางซื้อขายทองคำของไทย ซึ่งจะเป็นหน่วยงานดำเนินการ (Operator) และหน่วยงานกำกับกฎระเบียบ (Regulator) การซื้อขายทองคำ รวมถึงดำเนินความร่วมมือกับตลาดทองคำของต่างประเทศต่อไป โดยคณะผู้แทนได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการซื้อขายทองคำกับผู้บริหารของ Shanghai Gold Exchange (SGE) และ Shanghai Futures Exchange (SFE) ด้วย

ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือประสานงานอย่างเต็มที่ โดยจะทำหน้าที่ติดตามและผลักดันความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวสามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางการซื้อขายทองคำระหว่างประเทศของไทยในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ว่า ฝ่ายไทยอาจรอให้กฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ที่ทางการจีนจะประกาศใช้ในพื้นที่ดังกล่าวมีความชัดเจนก่อน จึงจะตัดสินใจดำเนินการในขั้นต่อไป