กิจกรรม

 
 
29/11/2013

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยฉางโจว

การเปิดศูนย์ไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยฉางโจว

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ไทยศึกษา ที่มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Prof. Shi Guodong เลขาธิการพรรคประจำมหาวิทยาลัยฉางโจว นาย Pu Yuzhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว ผศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และนาย Du Jibin อธิบดี สำนักงานการต่างประเทศเมืองฉางโจวเข้าร่วมงาน

     ศูนย์ไทยศึกษาแห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาต่างประเทศแห่งแรกของมหาวิทยาลัยฉางโจว เป็นความคิดริเริ่มและนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษา กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฉางโจวและมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรด้วย

     ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือและสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ศูนย์ฯ จัดฉายวีดิทัศน์แนะนำประเทศไทย จัดการแสดงนาฎศิลป์และดนตรีไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรและนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ และจัดแสดงภาพถ่ายประเทศไทยโดยช่างภาพท้องถิ่นของมณฑลเจียงซู

     กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดศูนย์ไทยศึกษา ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างเยาวชนจีนและไทยให้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้น ศูนย์ไทยศึกษาวางแผนจะเปิดสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ

     สถานีโทรทัศน์ Phoenix TV ได้รายงานข่าวการเปิดศูนย์ไทยศึกษา ว่า ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้นำไทย-จีน ในช่วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ที่ได้รับการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและประเทศอาเซียน มหาวิทยาลัยฉางโจวได้ก่อตั้งศูนย์ไทยศึกษาขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออกของจีน ภายใต้การสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษา นักวิจัย และเยาวชน ได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกันและกัน

     ในโอกาสนี้ นาย Shi Guodong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิตส์ประจำมหาวิทยาลัยฉางโจว ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนมากรู้จักแต่เพียงว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุกสนาน ประเทศไทยมีกระเทย พวกเขาไม่รู้ถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมไทย ในฐานะภาคมหาวิทยาลัย ผมคิดว่าควรจะทำอย่างไรที่จะชี้แนะเยาวชนของเราให้เข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านให้ถ่องแท้ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีพิพาทน่านน้ำระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความแตกแต่งทางด้านวัฒนธรรม ความไม่เข้าใจกันทางด้านวัฒนธรรม และความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดเป็นกรณีพิพาทต่างๆ ขึ้น

     กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันขงจื๊อจำนวน 12 แห่ง และห้องเรียนขงจื้อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ปัจจุบันในเขตภาคตะวันออกของจีนมีนักเรียนไทยมาศึกษากว่า 1,500 คน เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฉางโจวแห่งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันและให้โอกาสแก่นักศึกษาไทยมาศึกษาต่อที่ประเทศจีนมากขึ้น