กิจกรรม

 
 
23/12/2013

สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้นำนักเรียนมัธยมจีนเยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ฯ

            กลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการของสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ที่นำนักเรียนมัธยมจีนเข้าเยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ แต่ละประเทศในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อให้นักเรียนจีนได้มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นสากล เรียนถึงการเข้าอกเข้าใจและให้อภัยในวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของโลกาภิวัฒน์

            วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 สำนักงานต่างประเทศได้นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม เจี้ยนผิงตะวันตก ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนนำร่องของนครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมชม และรับฝั่งการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ

            กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้และคณะนักเรียน พร้อมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับเยาวชนจีน และยังได้จัดสรรอาหารไทย ให้นักเรียนจีนได้ลิ้มลอง พร้อมทั้งเชิญชวญให้นักเรียนจีนและครอบครัวไปเยือนเมืองไทยในอนาคตต่อไป นอกจากนี้กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษาของนครเซี่ยงไฮ้ Shanghai Education TV เกี่ยวกับประเทศไทย และโครงการในครั้งนี้ เป็นต้น

            โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนมัธยมจีนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสาน ความอิ่มอร่อยกับอาหารไทยไปตามๆกัน จากกระแสตอบรับทำให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทราบว่า นักเรียนจีนรู้สึกประทับใจกับการเยือนสถานกงสุลใหญ่ไทยมาก และจะขอให้ครอบครัวพาไปเที่ยวประเทศไทยเมื่อมีโอกาสอย่างแน่นอน