กิจกรรม

 
 
08/01/2014

งานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ณ นครเซี่ยงไฮ้

               เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 19.30-21.30 น. ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ร่วมทรงดนตรีในงานสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ณ Shanghai Oriental Art Center นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกรมวัฒนธรรม นครเซี่ยงไฮ้

               ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจิงร่วมกับนางฉาง จิ้ง นักดนตรีกู่เจิงที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนและวงออเคสตร้านครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ ภายในงานยังประกอบด้วยการแสดงที่สวยงามจากคณะนาฏศิลป์ของประเทศไทยและประเทศจีน รวมทั้งสิ้น 7 ชุด ซึ่งงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีแขกรับเชิญเข้าร่วมการรับชมประกอบด้วยชาวไทย ชาวจีนและชาวต่างประเทศ ที่พำนักอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียง

 

---------------------------------------