กิจกรรม

 
 
16/01/2014

กงสุลใหญ่ฯ นำข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองประธาน CCPIT เซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และกงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าแนะนำตัวและหารือความร่วมมือกับนายหลี่ จื้อกัง(李志刚)รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) นครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบแผนกต่างๆ ของ CCPIT

ในระหว่างการหารือ กงสุลใหญ่ฯ ได้ชี้แจงถึงบทบาทของหน่วยงานราชการไทยในนครเซี่ยงไฮ้ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้า การลงทุนระหว่างไทยและเซี่ยงไฮ้กับพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในระดับประชาชน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมกับหน่วยงานจีนอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิทรรศการอาหารไทยและภาพยนตร์ไทย เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างมาก นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องมีกำหนดจัดงาน “เทศกาลไทย” ในนครเซี่ยงไฮ้ช่วงปลายเดือนเมษายน 2557 โดยภายในงานจะมุ่งเน้นการออกร้านแสดงและขายสินค้า OTOP ระดับคุณภาพของไทยและมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในหมู่ชาวจีนในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมให้ชาวจีนได้อุปโภคและบริโภคสินค้าของไทย และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและนครเซี่ยงไฮ้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและจีนอีกด้วย

รองประธาน CCPIT เซี่ยงไฮ้แสดงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเซี่ยงไฮ้และไทยร่วมกับหน่วยงานราชการไทยในเซี่ยงไฮ้ ขณะเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานราชการไทยในพื้นที่จะสามารถกระชับความร่วมมือกับ CCPIT เซี่ยงไฮ้ในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพที่นครเซี่ยงไฮ้และไทยจะสามารถขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เซี่ยงไฮ้และนานาประเทศทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทยด้วย) ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว อันเป็นผลให้ชาวเซี่ยงไฮ้และชาวจีนได้รู้จักไทยเป็นประเทศแรกๆ ในช่วงที่จีนเพิ่งเปิดประเทศ โดยในปัจจุบันชาวจีนจำนวนมากสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศไทยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

------------------------------------------