กิจกรรม

 
 
04/03/2014

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานการก่อสร้างที่ทำการถาวรสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ รองกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสที่นำคณะอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม เอกเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง จำนวน 30 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ทำการถาวรสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทไชน่าเสตท คอนสตรัคชั่น ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่ฯ แห่งใหม่ พร้อมทั้งจัดให้คณะได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างจริง