กิจกรรม

 
 
10/03/2014

กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies University และพบปะนักเรียนไทย

                 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies โดยมีศาสตราจารย์หลี่ เยว่ซง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาต่างชาติให้การต้อนรับ ทั้งนี้รองเลขาธิการพรรคฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีที่มีมาช้านานระหว่างไทย – จีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาไทยมากกว่า 100 คน และมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับนักศึกษาไทยเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด และมหาวิทยาลัยฯ หวังว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการศึกษา การแลกเปลี่ยน และการวิจัยกับประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

              กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดีและแจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและจีน เพราะหากแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมแล้ว จะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต

                     นอกจากการหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้ว กงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบกับคณะนักศึกษาไทย ซึ่งอยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – จีน ที่มหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย

--------------------------------------------