กิจกรรม

 
 
13/03/2014

กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมวิธีชีวิตคนเซี่ยงไฮ้ ณ หมู่บ้านจิงอันรีสอร์ท

               เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่หมู่บ้านจิงอันรีสอร์ท (Jing’an Resort) ตามคำเชิญของสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งหมู่บ้านจิงอันรีสอร์ทนี้ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2.25 เฮกตาร์ ตั้งอยู่บนถนนหนานจิงตะวันตก ซึ่งถือเป็นใจกลางย่านธุรกิจของนครเซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันมีประชาชนทั้งชาวจีนที่เป็นชาวเซี่ยงไฮ้และต่าง จังหวัดมาอาศัยอยู่กว่า 4,000 คน รวมแล้วประมาณ 949 ครอบครัว หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1929 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 2 ปี และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2010 เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพเวิลด์เอ็กซ์โปของจีน

               สำหรับที่พักอาศัยเป็นลักษณะของบ้านตึก 3 – 4 ชั้น จำนวนทั้งหมด 183 หลัง รวมพื้นที่ใช้สอยกว่า 38,687 ตารางเมตร มีทั้งในส่วนที่สร้างจากไม้และตึกที่เป็นลักษณะอิฐก่อสีแดง อาคารแต่ละหลังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามโดดเด่น ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นได้อนุรักษ์ไว้ รวมไปถึงจิตสำนึกของคนในชุมชนที่อยาก คงสภาพอาคารที่พักให้มีลักษณะเหมือนเช่นเดิม จึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรางวัลบ้านดีเด่นเก่าแก่อันดับ 2 ของนครเซี่ยงไฮ้อีกด้วย

               ในส่วนของการบริหารจัดการ หมู่บ้านนี้ได้รับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมไปถึงการทำความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการจัดหาพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรมยามว่างสำหรับคนในชุมชน เช่น การร้องเพลง การเย็บปักถักร้อย และการอ่านหนังสือ เป็นต้น

              สำหรับประชนชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวเซี่ยงไฮ้เดิมและข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว โดยรัฐบาลได้ช่วยเหลือในการเก็บอัตราค่าเช่าที่ถูก เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ๆ ในย่านกลางเมืองบริเวณถนนหนานจิงตะวันตก ซึ่งมีค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 30 – 100 หยวนต่อเดือน หากแต่อาจมีการแบ่งให้ผู้เช่านอกชุมชนมาเช่าพักอาศัยได้ โดยราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ 3,000 – 4,000 หยวนต่อเดือน ซึ่งราคาค่าเช่านี้จะแตกต่างตามทิศทางที่หน้าบ้านหันหน้าออก หากหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งถือว่าเป็นทิศที่ให้โชคลาภของชาวจีน ก็จะมีราคาแพงกว่าหันหน้าไปทางทิศอื่น

       

-----------------------------------------------------