กิจกรรม

 
 
21/03/2014

กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยเข้าพบรองประธาน CCPIT มณฑลเจียงซู

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 – 10.30 น. กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และทีมประเทศไทย ได้เข้าพบนายหม่า ไห่หนิง(马海宁)รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) มณฑลเจียงซู เพื่อหารือแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องการค้าและการลงทุนในจีนโดยเฉพาะมณฑลเจียงซู พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นถึงกิจกรรมที่จะสามารถจัดร่วมกันได้ในอนาคตอีกด้วย

CCPIT มณฑลเจียงซู ตั้งอยู่ที่นครหนานจิง ซึ่งมีเมืองที่อยู่ภายใต้การดูแลทั้งหมด 13 เมือง โดยในระหว่างการหารือ นายหม่า ไห่หนิง ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมณฑลเจียงซู ทั้งทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของเจียงซู ซึ่งมี GDP เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเจียงซูเป็นมณฑลที่มีนักธุรกิจออกไปลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน เจียงซูก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทยเข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่เช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของ CCPIT ทุกด้านโดยตลอด

ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมถึงความสามารถด้านการบริหารงาน และประสิทธิภาพในการทำงานของ CCPIT มณฑลเจียงซู ตลอดจนกล่าวถึงศักยภาพที่เข้มแข็งมากของภาคเอกชนไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานไทยในนครเซี่ยงไฮ้ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างไทยและมณฑลเจียงซูอย่างต่อเนื่อง

การหารือครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในหลักการให้มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือทำงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และ CCPIT อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ตลอดจนได้เสนอให้มีการร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ไทย – จีนในปี 2558 ด้วย

---------------------------------------