กิจกรรม

 
 
20/03/2014

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดทีมวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย แก่ครูจีนอาสาสมัครที่จะเดินทางไปสอนภาษาจีนที่ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย East China Normal นครเซี่ยงไฮ้

            เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นางรณพพันณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ นำทีมวิทยากรพิเศษ ไปบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและระบบการเรียนการสอนในเมืองไทยให้กับครูจีนอาสาสมัครจำนวน 200 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปสอนภาษาจีน ณ สถาบันขงจื๊อทั่วประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ โดยมีนายเจิ้น เต๋อหมิน รองผู้อำนวยการสถาบันฝึกหัดครู มหาวิทยาลัย East China Normal นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับ

            สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนการบรรยายครั้งนี้ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไปบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย และเชิญอาจารย์โสภิตา สุขช่วย ทองบุญ จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางมาสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ บรรยายในหัวข้อระบบการเรียนการสอนในประเทศไทย เทคนิคการเรียนภาษาไทย และพุทธศาสนากับสังคมไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากครูจีนอาสาสมัครเป็นอย่างมาก และได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลกันอย่างแข็งขัน

-----------------------------------------