กิจกรรม

 
 
21/03/2014

กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยเข้าพบรองอธิบดี CIQ มณฑลเจียงซู

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 – 11.30 น. กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และทีมประเทศไทย ได้เข้าพบนายหลู จงซาน ()รองอธิบดีสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค (China Inspection and Quarantine Bureau : CIQ) มณฑลเจียงซู เพื่อหารือแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึงข้อมูลและปัญหาการส่งออกสินค้าไทยสู่มณฑลเจียงซู

สำนักงาน CIQ เจียงซูตั้งอยู่ที่นครหนานจิง มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จะนำเข้าและส่งออกจากมณฑลเจียงซู ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางการจีนกำหนดไว้ โดยในระหว่างการหารือนายหลู จงซานได้กล่าวถึงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างไทยและเจียงซู ซึ่งปัจจุบัน เจียงซูมีการนำเข้าสินค้าไทยหลากหลายชนิด และสินค้าไทยในภาพรวมถือว่ามีมาตรฐานตรงตามกฎระเบียบที่ทางการจีนได้กำหนดไว้

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของสำนักงาน CIQ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันเป้าหมายการค้าซึ่งรัฐบาลไทยและจีนร่วมกำหนดให้บรรลุเป้าหมาย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2558 อีกทั้ง มณฑลเจียงซูยังเป็นมณฑลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีท่าเรือเหลียนหยุนกั่งเป็นท่าเรือหลัก 1 ใน 3 ของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง ส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทยเข้าสู่จีนผ่านเจียงซูเป็นจำนวนมาก ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณสำนักงาน CIQ เจียงซูที่ให้การสนับสนุนการนำเข้าสินค้าไทยมาโดยตลอด

การหารือในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากรองอธิบดี CIQ เจียงซูเห็นด้วยกับข้อเสนอของกงสุลใหญ่ฯ ที่จะจัดให้มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสำนักงาน CIQ มณฑลเจียงซู โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า และปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านของมณฑลเจียงซูระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานไทยในนครเซี่ยงไฮ้จะสามารถช่วยประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เสนอให้มีการจัดประชุมประจำปีระหว่างคณะทำงานสถานกงสุลใหญ่ฯ กับ CIQ เจียงซู เพื่อกระชับความร่วมมือของทั้งสององค์กรอย่างใกล้ชิดต่อไป

-------------------------------------------