กิจกรรม

 
 
24/03/2014

ประธานสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ รุ่นที่ 6 นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

         เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 นางสาวภัสสรกันต์ รุ่งจิรโรจน์ ประธานสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ รุ่นที่ 6 นำคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรายงานตัวและเสนอแผนงานของสมาคมฯ ที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (มีนาคม 2557 – มีนาคม 2558)

            ในการนี้ กงสุลใหญ่ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งสรุปภาพรวมภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ทราบ รวมทั้งให้ข้อแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในนครเซี่ยงไฮ้และเรื่องการศึกษา นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้นักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่ 13 เมษายน 2557 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกิจกรรมนิมนต์พระอาจารย์ชยสาโร มาสอนธรรมะและให้พรแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานและขอให้สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แก่นักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และปริมณฑลเข้าร่วมในงานเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยต่อไป

ประธานสมาคมนักเรียนฯ คนใหม่มอบดอกไม้แด่กงสุลใหญ่ฯ

กงสุลใหญ่ฯ ให้โอวาทแก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนฯ

กงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนฯ

--------------------------------------------