กิจกรรม

 
 
25/03/2014

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาจารย์ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

             เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ดร. ศุภชัย แจ้งใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาจารย์ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (มอ. ภูเก็ต) นำคณะครูและตัวแทนนักศึกษาเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสที่นำคณะนักศึกษาจำนวน 64 คนมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ในหลักสูตรวิเทศธุรกิจจีน เป็นระยะเวลา 140 วัน ซึ่งในปีนี้ มอ. ภูเก็ตได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในจีน 7 แห่ง

             รองคณบดีฯ ได้แนะนำบทบาทของคณะวิเทศศึกษาและโครงการความร่วมมือทางการศึกษาต่างๆ ที่ทำกับจีน โดยครั้งนี้ มอ. ภูเก็ต ได้เจรจากับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ในการจัดทำหลักสูตรมหาบัณฑิต ด้านจีนศึกษา แบบ 1+1 คือศึกษาภาคทฤษฎีที่ไทย 1 ปี และทำวิทยานิพันธ์ที่เซี่ยงไฮ้ 1 ปี และได้กล่าวขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานให้ ม.อ. ภูเก็ต เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ฉางโจวในมณฑลเจียงซู โดยคาดว่าจะมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในภาคการศึกษาหน้า

               กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร มอ. ภูเก็ต ที่ได้ส่งนักศึกษามาเรียนที่จีนตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีความพร้อมในทุกด้าน และได้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา เช่น การเสนอทุนการศึกษาให้นักเรียนจีนไปศึกษาที่ประเทศไทย หรือการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาจีนในอนาคต รวมทั้งการออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ ในงานนิทรรศการด้านการศึกษาต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งแจ้งว่า รองอธิการบดี มอ. ภูเก็ตมีความสนใจโครงการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจะแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยฉางโจว ซึ่งสถานกงสุลใหญ่จะประสานงานในรายละเอียดต่อไป

--------------------------------