กิจกรรม

 
 
02/04/2014

รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานเทศกาล “ดอกซากุระบานครั้งที่ 15” โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน

             เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 นางรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปร่วมงานเทศกาล “ดอกซากุระบานครั้งที่ 15” ณ โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน โดยมีอาจารย์เฉิน หนีหนี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ

กงสุลใหญ่ฯ มอบสารแก่นักเรียนโรงเรียนกานฉวนผ่านทางวีดีทัศน์

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนกานฉวน

            โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน ถือเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำในนครเซี่ยงไฮ้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยในปี 2556 โรงเรียนกานฉวนได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยได้แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างครูและนักเรียนกับโรงเรียนปากเกร็ด ประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี จนนำมาสู่โครงการเปิดสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือกในโรงเรียนกานฉวนในภาคการศึกษาหน้า และหากโครงการนี้สำเร็จ โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน จะเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในนครเซี่ยงไฮ้และแถบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงที่เปิดสอนภาษาไทย

การแสดงความสามารถด้านภาษาต่างประเทศต่างๆ ของนักเรียนจีน

              ภายในงานมีการแสดงความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนจีนมากมาย อาทิ ภาษาญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี สเปน เป็นต้น ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ฯ ได้มีสารถึงนักเรียนโรงเรียน กานฉวนผ่านทางวีดีทัศน์ และเชิญชวนให้นักเรียนเรียนภาษาไทย ซึ่งทางโรงเรียนฯ มีโครงการที่จะเปิดสอนเป็นวิชาเลือกในภาคการศึกษาหน้า และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการแสดงรำพื้นบ้าน “เซิ้งกะโป๋” ไปร่วมแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอันมาก

--------------------------------------