กิจกรรม

 
 
07/04/2014

รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมพิธีปิดการอบรมครูจีนอาสาสมัคร และงานวัฒนธรรม “ไทย – จีน พี่น้องกัน” ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัย East China Normal

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นางรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ นำทีมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมครูจีนอาสาสมัครจำนวน 200 คนที่จะเดินทางไปสอนภาษาจีนยังสถาบันขงจื๊อต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ และร่วมงานวัฒนธรรม “ไทย – จีน พี่น้องกัน” ประจำปี 2557 โดยมีนายจาง เจี้ยนหมิน รองผู้อำนวยการสถาบันฝึกหัดครู มหาวิทยาลัย East China Normal ให้การต้อนรับ

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารสถาบันฯ

              รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณครูจีนอาสาสมัครที่สมัครใจไปสอนภาษาจีนที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี และอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในภารกิจของครูสอนภาษาจีน และทูตทางวัฒนธรรมในคราวเดียวกัน รวมทั้งขอให้ทุกคนใช้เวลาในประเทศไทยให้คุ้มค่า เลือกรับสิ่งที่ดีงามที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ประเทศชาติ และช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นงดงามระหว่างไทย – จีน รวมทั้งนำความรู้สึกดีดีกลับมาตุภูมิเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

               ในการนี้ตัวแทนครูจีนอาสาสมัครได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทุกๆ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสัญญาว่าจะปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

การแสดงทางวัฒนธรรมจากครูจีนอาสาสมัคร

                หลังจากพิธีปิดการอบรมฯ ทางสถาบันฝึกหัดครูยังได้จัดงานวัฒนธรรม “ไทย – จีน พี่น้องกัน” ขึ้น โดยครูอาสาสมัครทุกคนได้ออกมาแสดงความรู้สึกต่ออนาคตและชีวิตของตนในประเทศไทย ใน 1 ปีข้างหน้า ในรูปของการร้องเพลง จนตลีลา การอ่านบทกวี รวมทั้งแสดงวัฒนธรรมจีนต่างๆ เช่น นาฏศิลป์จีน การรำไทเก๊ก ศิลปะการตัดกระดาษจีน ศิลปะการชงชา ศิลปะการเขียนพู่กันจีน และกู่เจิ้ง เป็นต้น

การแสดงรำสี่ภาคของนักเรียนไทย

             สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งรำไทยสี่ภาค เข้าร่วมในงานวัฒนธรรมครั้งนี้ และสาธิตการทำอาหารไทย โดยได้คัดสรรเมนูยอดนิยมในหมู่ชาวจีน ได้แก่ ส้มตำ และแกงเผ็ดเป็ดย่าง และให้ครูจีนอาสาสมัครได้เรียนรู้วิธีทำและทดลองชิม รวมถึงการจัดชุดไทยให้ครูอาสาสมัครลองสวมใส่เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจจากครูอาสาสมัครเป็นอย่างมาก

การสาธิตการทำอาหารไทย

              ความมุ่งมั่นในภารกิจและการเปิดใจรับประเทศไทยของครูจีนอาสาสมัครที่แสดงออกในพิธีปิดการอบรมครั้งนี้ น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าสายสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านทางการศึกษาและวัฒนธรรมที่ครูเหล่านี้จะนำไปสู่ประเทศไทย และนำเอามิตรภาพและสิ่งดีงามของไทยกลับมาสู่แผ่นดินจีน

ครูจีนอาสาสมัครร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนาน

--------------------------------------------------------------