กิจกรรม

 
 
25/04/2014

กิจกรรมบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ โรงแรม Four Seasons

               เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโร จากสำนักสงฆ์ไร่ทอสี ให้กับชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อให้เป็นแนวทางและหลักในการดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ โรงแรม Four Seasons

                  โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักเรียน นักธุรกิจ และชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ประมาณ 350 คน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวเปิดงานโดยกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ การบรรยายธรรมและการตอบคำถามตลอดจนข้อสงสัยต่างๆ โดยพระอาจารย์ฯ และในช่วงท้ายของกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้สรงน้ำพระอาจารย์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ต่อไป

----------------------------------