กิจกรรม

 
 
28/04/2014

กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับผู้บริหารเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจเข้าพบหารือกับนายเจียง เจี๋ยเหว่ย(姜节伟)รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ณ อาคารที่ทำการเขตทดลองการค้าเสรีบริเวณท่าเรือไว่เกาเฉียว เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ รวมถึงโอกาสของธุรกิจไทยในด้านการค้าและการลงทุนในเขตดังกล่าว

ในระหว่างการหารือ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงทัศนะว่า เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดกว้างในภาคการค้าและการลงทุนของจีน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องติดตามพัฒนาการของนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีฯ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ และศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจไทยได้รับทราบ

ทั้งนี้ นายเจียง เจี๋ยเหว่ยได้บรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมของเขตทดลองการค้าเสรีฯ พร้อมทั้งการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมภาคการค้าและการลงทุนในสาขาธุรกิจบริการต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการเงิน ซึ่งสามารถดำเนินในเขตทดลองการค้าเสรีฯ ได้ค่อนข้างอิสระมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของจีน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งเขตทดลองการค้าเสรีฯ คือ การทดลองดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เปิดกว้างกว่าในอดีตเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะนำผลสำเร็จที่ได้จัดทำเป็นนโยบายแม่แบบสำหรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของจีนต่อไป โดยหัวใจสำคัญของการดึงดูดให้ธุรกิจต่างๆ เข้ามาลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีฯ มิใช่การใช้มาตรการพิเศษด้านการลดหรือยกเลิกภาษีเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ของจีน แต่กลับเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการทำธุรกิจและการเปิดเสรีทางนโยบาย

เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2556 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 28.78 ตารางกิโลเมตร โดยจากสถิติล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2557 พบว่า มีบริษัทจีนและต่างชาติจดทะเบียนเพื่อลงทุนในเขตดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 7,492 ราย

 

----------------------------------------