กิจกรรม

 
 
16/05/2014

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน จากคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีซีไอ กรุ๊ป จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวแนะนำถึงภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายการเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ (ซึ่งดูแลศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ด้วย) ฝ่ายวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายกงสุล โดยได้ทำงานบูรณาการร่วมกับทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยวไทยในพื้นที่เขตอาณาความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนได้แนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอานฮุย เพื่อให้กลุ่มนักศึกษามีความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนในปัจจุบัน

เมื่อเสร็จสิ้นการกล่าวนำของกงสุลใหญ่ฯ คุณประเสริฐศักดิ์ฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ผ่านการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันของจีน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศจีน ตลอดจนชี้แนะถึงกุญแจแห่งความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งนับเป็นการสร้างพื้นฐานและจุดประกายความคิดให้กับกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตด้วย

ในช่วงท้าย กงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำบทบาทของศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้ ซึ่งทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaibizchina.com เพื่อส่งเสริมการค้า/การลงทุนของผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีน ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกับกงสุลเศรษฐกิจ วิทยากร และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฯ ถึงเรื่องโอกาสการประกอบอาชีพในจีนสำหรับคนไทย และความสนใจด้านการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการจีน

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวแสดงความขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และคุณประเสริฐศักดิ์ ที่ได้มอบความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งด้านการค้า/การลงทุนทำธุรกิจในจีน และ หลักการประสบความสำเร็จในชีวิต

_________________________