กิจกรรม

 
 
21/05/2014

รองกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับเลขาธิการสมาคม SAI

             เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นางรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางสาวพรรณวิภา ณ บางช้าง กงสุลฝ่ายวัฒนธรรมได้ให้การต้อนรับนางหมา เหวินตี๋ (马闻笛) เลขาธิการสมาคมนักแปล นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Association of Interpreters) และคณะ ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรองกงสุลใหญ่ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดตั้งศุนย์วัฒนธรรมไทยในเขตผูต่ง นครเซี่ยงไฮ้

-------------------------------------------