กิจกรรม

 
 
26/06/2014

คณะอาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และอาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ และแนะนำสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีรอง กสญ. รณพพัณณ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จัดตั้งโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2550 ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 7,000 คน เน้นการจัดการศึกษาทางด้านธุรกิจค้าปลีก มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยใช้แนวทางการเรียนแบบ Work-Based Education ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงวิชาการจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซีพีฯ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้และมีประสบการณ์การทำงานจริง สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา

     อาจารย์ทิพวรรณฯ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวถึงการเรียนการสอนในสถาบันฯ ว่าจะเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเป็นหลัก โดยสอนให้นักศึกษามีความอดทน เข้มแข็ง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัท ซีพีฯ และสังคมต่อไป ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังมีทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ สถาบันฯ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งจีน เช่น การเปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขายานยนต์ ในปี 2557 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยยูนนานในหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ ทั้งนี้ นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนที่สถาบันฯ ได้ในหลักสูตร IMBA ,CMBA และระดับปริญญาเอก

การหารือระหว่างกงสุลใหญ่ฯ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

     กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชมเชยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ว่ามีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างบัณฑิตมืออาชีพให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยินดีให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนในอนาคต ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่าในการพัฒนาประเทศ การศึกษามีความสำคัญควบคู่กันไปกับเรื่องเศรษฐกิจ และกล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้น ทำให้มีนักเรียนจีนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยมากขึ้น และมีมหาวิทยาลัยของจีนที่เปิดสอนวิชาภาษาไทยมากขึ้น และกล่าวว่ายินดีสนับสนุน การดำเนินงานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ต่อไป

กงสุลใหญ่ฯ รับมอบของที่ระลึกจาก ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)