กิจกรรม

 
 
26/06/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวเปิดงาน “Amazing Thai Fruits! The Best Taste of Fruits from Thailand”

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. นางสาว บุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Amazing Thai Fruits: The Best Taste of Fruits from Thailand ณ โรงแรม Langham นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นงานแสดงผลไม้ไทยหลากหลายชนิด รวมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ภายในงาน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้ไทยโดยกงสุลฝ่ายการเกษตร การให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้ไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น

        กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและจีน เช่นหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ (CCPIT) สำนักงานตรวจสอบและกักกันโรคเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกนครเซี่ยงไฮ้ (CIQ) สำนักงานคณะกรรมการพาณิชย์นครเซี่ยงไฮ้ กรมศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้ ตลาดหลงอู่ รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าผลไม้ไทย ที่สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเชิญชวนให้มิตรชาวจีนและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้ได้ลองชิมผลไม้ไทยที่นำมาแสดงในงานนี้ เพื่อทำความรู้จักกับผลไม้เมืองร้อน รสชาติดี และคุณภาพเยี่ยม ส่งตรงจากสวนผลไม้ในประเทศไทย พร้อมกันนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย ว่ามีความสงบเรียบร้อย ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขอขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในประเทศไทย ทั้งนี้ ชาวไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคนในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย

       นอกจากนี้ นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ กงสุลฝ่ายเกษตรฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้ไทย โดยเฉพาะวิธีการเลือกซื้อและการรักษาคุณภาพของผลไม้ไทย ปัจจุบัน ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักของชาวจีนมากขึ้น และมีผลไม้ไทยถึง 22 ชนิด ที่นำเข้ามาขายในประเทศจีน โดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด ลำไยและมะพร้าว ที่เป็นที่รู้จักของชาวจีน ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการควบคุมสินค้าผลไม้ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามข้อตกลงไทย-จีน

      งาน Amazing Thai Fruits: The Best Taste of Fruits from Thailand เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และ ตลาดหลงอู่ โดยการสนับสนุนของทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนและชาวต่างชาติในประเทศจีน รวมถึงเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างผู้นำเข้าและผู้กระจายสินค้าในประเทศจีนเพื่อเพิ่มโอกาสและศักภาพการนำเข้าผลไม้ไทยให้มากขึ้นต่อไป

-------------------------------------