กิจกรรม

 
 
02/07/2014

นิตยสาร The Magazine สัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

        เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น. กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับคณะกองบรรณาธิการนิตยสาร The Magazine และให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ของจีน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสาขาแฟชั่น ออกแบบ สถาปัตยกรรม และบันเทิง รวมถึงโอกาสของธุรกิจไทยที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในสาขาดังกล่าวในจีน และข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจในจีน


        กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ทัศนะว่าตลาดภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของจีนมีศักยภาพสูง และรัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลาง-สูงอยู่เป็นจำนวนมาก มีกำลังซื้อสินค้าแฟชั่นและสินค้าที่มีการออกแบบแปลกใหม่น่าสนใจ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในสาขาดังกล่าว อย่างไรก็ดี ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคของจีนก่อน เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและราคาให้เหมาะสมกับตลาด ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ทั้งนี้ ภาคธุรกิจไทยสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchaina.com) ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อม การดำเนินธุรกิจ กฏระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงข้อควรระวังสำหรับธุรกิจไทยที่ประสงค์เข้ามาประกอบธุรกิจในจีน


        นิตยสาร The Magazine เป็นหนังสือในเครือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน แฟชั่น การท่องเที่ยว บทสัมภาษณ์ และประสบการณ์ชีวิตของบุคคล โดยตีพิมพ์และจัดจำหน่ายพร้อมกับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

--------------------------------------