กิจกรรม

 
 
15/07/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวเปิดงาน "2014 Wonderful Thailand"

        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “2014 Wonderful Thailand” ณ ห้างสรรพสินค้า Superbrand Mall เป็นงานนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายประเภท เช่น การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย ผลไม้ไทย และสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง อาทิ ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรไทย เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากแขกผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงได้รับเกียรติกงสุลใหญ่จากประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์ เม็กซิโก โคลอมเบีย ศรีลังกา และออสเตรเลีย เข้าร่วมงานนี้ด้วย

        ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ฮู่เจียง เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพิจารณายกเลิกการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวไทย-จีน ซึ่งในชั้นนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ เอกลักษณ์ของอาหารและวัฒนธรรมไทยที่มีลักษณะพิเศษ พร้อมทั้งได้อธิบายถึงสถานการณ์การเมืองไทย ว่าภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ ได้มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้ประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อย จึงขอให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมั่นใจในความปลอดภัย และชาวไทยทุกคนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

        งาน 2014 Wonderful Thailand จัดขึ้นโดยห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall โดยการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวจีนและชาวต่างชาติที่อาศัยในนครเซี่ยงไฮ้มากขึ้น โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 13 กรกฎาคม 2557

------------------------------------------------------------------