กิจกรรม

 
 
31/07/2014

กงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

     เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้พบหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ศ.ดร.หยาง ยวี้เหลียง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น โดยมีรองกงสุลใหญ่ฯ รณพพัณณ์ฯ และ รศ.นพ.จู โชวเหวิน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นเข้าร่วมด้วย

บรรยากาศการหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษา

     กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือเกี่ยวกับการจัดตั้ง Thai Corner ที่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่ฯ มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนหนึ่ง มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและของโลก การจัดตั้ง Thai Corner จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ รวมถึงการวิจัยและแลกเปลี่ยนระหว่างปัญญาชนชนชาวไทยและจีน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกด้วย

     ในการหารือครั้งนี้ อธิการบดีฯ ได้แสดงความสนใจ และความพร้อมที่จะร่วมมือในการจัดตั้ง Thai Corner อย่างเต็มที่ โดย Thai Corner นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายกิจกรรมและความร่วมมือไปยังด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งการขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของไทย ขั้นตอนต่อจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมพื้นที่การตั้ง Thai Corner ภายในเดือนสิงหาคม ศกนี้ และเชิญกงสุลใหญ่ฯ ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และดูสถานที่เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินการต่อไป

กงสุลใหญ่ฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับอธิการบดีและผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น