กิจกรรม

 
 
13/08/2014

กงสุลฝ่ายวีซ่าฯ พบหารือรองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศและชาวจีนโพ้นทะเลเมืองโจวซาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. นางสาวเกศริน พนารังสรรค์ กงสุลฝ่ายวีซ่านิติกรณ์ คุ้มครองฯ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับนายจวง ไห่ปัว (Zhuang Haibo) รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศและชาวจีนโพ้นทะเลเมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโจวซานและสถานกงสุลใหญ่ฯ

ในระหว่างการหารือ กงสุลฝ่ายวีซ่าฯ ได้แสดงความขอบคุณสำนักงานการต่างประเทศฯ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตลอดมา และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกันในอนาคต อาทิ การค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนในปี 2558 ซึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศฯ แจ้งว่ายินดีที่จะให้การสนับสนุนและพร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของศาลาไทย ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของหมู่เกาะผู่โถวซานด้วย

----------------------------