กิจกรรม

 
 
12/09/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะเข้าพบหารือข้อราชการกับรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง

          เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 15.00 - 16.00 น. นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำนางสาวรมณี คณานุรักษ์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์พรทิพย์วรเวทย์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 3 และคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เพื่อหารือข้อราชการกับนายจาง ชิงซาน และนายหวง เสี่ยวหาง รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง (CCPIT) ในโอกาสการเยือนจีนตามโครงการสำรวจศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือไทย-ท้องถิ่นจีน

          ในระหว่างการหารือ กงสุลใหญ่ฯ และรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้ขอบคุณที่ CCPIT มณฑลเจ้อเจียง ให้ความร่วมมือแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในกรณีที่ภาคธุรกิจไทยในมณฑลเจ้อเจียงประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ และขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับสาขาการค้าและการลงทุนที่ไทยอาจพิจารณาเข้ามาดำเนินธุรกิจในมณฑลเจ้อเจียง รวมถึงเชิญชวนภาคธุรกิจที่มีศักยภาพของมณฑลเจ้อเจียงไปลงทุนยังประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทย

           รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลเจ้อเจียงได้แสดงความมั่นใจต่อพัฒนาการด้านสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทย และเสนอความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายอาจมีระหว่างกัน ได้แก่ (1) การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุน (2) การร่วมจัดนิทรรศการด้านการค้าและการลงทุนในมณฑลเจ้อเจียงและไทย (3) การจัดโครงการความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยและมณฑลเจ้อเจียง และ (4) การให้การคุ้มครองการดำเนินธุรกิจของไทยในมณฑลเจ้อเจียงและธุรกิจมณฑลเจ้อเจียงในไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะนำข้อเสนอดังกล่าวแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยต่อไป

------------------------------------