กิจกรรม

 
 
15/09/2014

คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 อาจารย์เอกชัย แสงจันทร์ทะนุ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำคณะครูและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อการศึกษาจำนวน 15 คน ซึ่งมาในหลักสูตรแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กงสุลใหญ่ฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและนักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่

     กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายภารกิจในด้านต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ งานด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สารนิเทศและวัฒนธรรม พิธีการทูต และงานกงสุลและนิติกรณ์ รวมถึงศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center-BIC) ซึ่งตั้งในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศจีนทุกแห่งตั้งแต่ปี 2549 BIC ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและความรู้ด้านธุรกิจในประเทศจีน และวิเคราะห์ผลประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจในประเทศจีนสำหรับนักธุรกิจไทยและประชาชนที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพ่ภาพลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทยในนครเซี่ยงไฮ้ การจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งาน Thai Night ซึ่งเป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระแม่แห่งไหมไทย และได้จัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมและการแสดงเดินแบบเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทย ในวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูง เนื่องจากเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ทันสมัย ประชาชนมีความสนใจเรื่องแฟชั่นและมีกำลังซื้อสูง

บรรยากาศในที่ประชุม

     กงสุลใหญ่ฯ ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาให้ใช้เวลาในการศึกษาในนครเซี่ยงไฮ้อย่างคุ้มค่าและประพฤติปฏิบัติตัวให้สมกับผู้แทนของประเทศ ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทของเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ดำเนินการถือเป็น Soft Power ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช่น โครงการจัดตั้ง Thai Conner ณ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ในปลายเดือนกันยายน ศกนี้

     ท้ายสุดกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือคู่มือคนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา และหนังสือแนะนำร้านอาหารไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจัดทำโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้แก่คณะครูและนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์อีกด้วย

กงสุลใหญ่ฯ รับมอบของที่ระลึกจากหัวหน้าคณะ