กิจกรรม

 
 
12/09/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท สหยูเนี่ยน (เซี่ยงไฮ้)

            เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้นำนางสาวรมณี คณา นุรักษ์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 3 และคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมบริษัทสหยูเนี่ยนสำนักงานใหญ่(เซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็นกิจการของไทย ในโอกาสการเยือนจีนตามโครงการสำรวจศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือไทย-ท้องถิ่นจีน           บริษัทสหยูเนี่ยน เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทธุรกิจการค้าชั้นนำของประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทจำนวนมาก อาทิ ผลิตภัณฑ์ในสาขาไฟฟ้า รองเท้า ยางพารา สแตนเลส และประตูล็อคกันขโมย เป็นต้น ทั้งนี้ สหยูเนี่ยนมีบริษัทลูกเพื่อรองรับการผลิตส่งออกยังตลาดต่างประเทศ นอกจากจะมีฐานการผลิตใหญ่ที่ประเทศไทยแล้ว ยังขยายฐานธุรกิจการผลิตมายังประเทศจีนด้วย โดยมีการร่วมทุนกับทั้งภาครัฐและเอกชนของจีน ปัจจุบันบริษัทสหยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจในประเทศจีนครอบคลุม 3 สาขา ได้แก่ ธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ ธุรกิจโครงการหมู่บ้านจัดสรร Riverside และธุรกิจโรงงานผลิตด้าย

            ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้แลกเปลี่ยนหารือและรับทราบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐไทยในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของจีนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของไทยในจีน รวมถึงการนำประสบการณ์ความสำเร็จของบริษัทฯ เป็นตัวอย่างสำหรับธุรกิจรายอื่น ๆ ของไทยที่ประสงค์จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในจีนต่อไป

--------------------------------------------------