กิจกรรม

 
 
12/09/2014

รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกนำคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับผู้บริหารเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 3 ได้นำคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าพบหารือกับนายหวาง ซินหลิง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ณ อาคารที่ทำการเขตทดลองการค้าเสรีบริเวณท่าเรือไว่เกาเฉียว เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ รวมถึงโอกาสของธุรกิจไทยในด้านการค้าและการลงทุนในเขตดังกล่าว ในโอกาสการเยือนจีนตามโครงการสำรวจศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือไทย-ท้องถิ่นจีน          ในระหว่างการหารือ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้แสดงทัศนะว่าเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดกว้างในภาคการค้าและการลงทุนของจีน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องติดตามพัฒนาการของนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดำเนินการของเขตทดลองการค้าเสรีฯ จะครบระยะเวลา 1 ปี ในเดือนตุลาคม 2557

           ทั้งนี้ นายหวาง ซินหลิง ได้บรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมของเขตทดลองการค้าเสรีฯ พร้อมทั้งการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมภาคการค้า การลงทุน การเงิน และระบบการปฏิบัติงานภาครัฐจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจจากทั้งในจีนและต่างประเทศได้รับประโยชน์จากการเข้ามาดำเนินกิจการในเขตทดลองการค้าเสรีฯ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งเขตทดลองการค้าเสรีฯ คือ การทดลองดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เปิดกว้างกว่าในอดีตเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะนำผลสำเร็จที่ได้จัดทำเป็นนโยบายแม่แบบสำหรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของจีนต่อไป โดยหัวใจสำคัญของการดึงดูดให้ธุรกิจต่างๆ เข้ามาลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีฯ มิใช่การใช้มาตรการพิเศษด้านการลดหรือยกเลิกภาษีเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ของจีน แต่กลับเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการทำธุรกิจและการเปิดเสรีทางนโยบาย

          เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน 2556 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 28.78 ตารางกิโลเมตร โดยจากสถิติล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2557 มีบริษัทจดทะเบียนใหม่ในเขตทดลองการค้าเสรีฯ แล้วรวมทั้งสิ้น 10,445 ราย โดยเป็นบริษัทต่างชาติ 1,500 ราย

-------------------------------------