กิจกรรม

 
 
12/09/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะเข้าพบหารือข้อราชการกับรองอธิบดีสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม และกักกันโรคมณฑลเจ้อเจียง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น. นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำนางสาวรมณี คณานุรักษ์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ผู้อำนวยการ กองเอเชียตะวันออก 3 และคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เพื่อหารือข้อราชการกับนายหยู หยาง รองอธิบดีสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม และกักกันโรคมณฑลเจ้อเจียง (CIQ) ในโอกาสการนำคณะเยือนจีนตามโครงการสำรวจศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือไทย-ท้องถิ่นจีนในระหว่างการหารือ กงสุลใหญ่ฯ และรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้ขอบคุณที่สำนักงาน CIQ มณฑลเจ้อเจียงให้ความร่วมมือแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด และเสนอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงาน CIQ มณฑลเจ้อเจียงยกระดับกลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องให้มีขึ้นเมื่อปี 2556 ให้สามารถบรรลุผลด้านการส่งเสริมการขยายการค้าระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทย

รองอธิบดีสำนักงาน CIQ มณฑลเจ้อเจียงแสดงความเชื่อมั่นต่อพัฒนาการด้านสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทย และเห็นพ้องที่ทั้งสองฝ่ายจะจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฏระเบียบและสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างไทย-มณฑลเจ้อเจียงต่อไป

---------------------------