กิจกรรม

 
 
16/09/2014

กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว Thailand CONNECT Shanghai MICE Road Show 2014

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว Thailand CONNECT Shanghai MICE Road Show 2014 ที่โรงแรม Hyatt on the Bund ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ของจีนเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมีกงสุลเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวด้วย

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของจีนในฐานะประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและไต้หวันเป็นเวลา 3 เดือน อันถือเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยต่อตลาดจีนอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของ สสปน. ในนครเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้นำเสนอศักยภาพและความพร้อมในการเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลาย การเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจ และความเป็นมืออาชีพในการบริการด้านไมซ์ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าในไทย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนักเดินทางไมซ์ของจีนเข้าจัดกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวในโอกาสการแถลงข่าวว่า ในปี 2556 นักเดินทางกลุ่มไมซ์ของจีนเดินทางมาประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่ง และยังคงครองสัดส่วนสูงสุดในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2557 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินโครงการ Thailand’s MICE UNITED อันเป็นกิจกรรมด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ของจีนที่มีต่อประเทศไทย และนำเสนอความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมไมซ์แห่งเอเชีย โดยเฉพาะเมืองไมซ์ซิตี้ของไทย 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น ซึ่งล้วนเป็นเมืองที่ได้รับการยืนยันความเชื่อมั่นจากนานาประเทศทั่วโลก

การจัดงานแถลงข่าวดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยมีสื่อมวลชนจีนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และให้ความสนใจอย่างยิ่งในการซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจากกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการ สสปน.