กิจกรรม

 
 
16/09/2014

เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแถลงข่าวเว็บไซต์ขายสินค้าไทยบน e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในจีน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว "สุดที่รัก.. เทศกาลอาหารไทย” เพื่อเปิดตัวเว็บไซต์ http://ThaiOneMall.Tmall.hk ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าไทยในจีน ที่โรงแรม Ramada Plaza Gateway นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวด้วย

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่หันมาสนใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างเครือบริษัท Alibaba ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเว็บไซต์ Tmall.com และ Taobao.com กับบริษัท เจียระไน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด กับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยเว็บไซต์ http://ThaiOneMall.Tmall.hk นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำสินค้าไทยระดับคุณภาพมาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของจีน ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสให้ผู้บริโภคจีนเข้าถึงสินค้าไทยคุณภาพและหลากหลายส่งตรงจากประเทศไทย อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทยผ่านสินค้าต่างๆ โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกแห่งในจีนได้มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความนิยมไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย การจัดเทศกาลไทย การจัดงานภาพยนตร์/ละครไทย และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็นมิตรของคนไทยที่ประสงค์ให้ชาวจีนเดินทางไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับ Forbes Thailand ภายในงานแถลงข่าวว่า ชาวจีนในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียงมีกำลังซื้อสูงและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน จึงนิยมบริโภคอาหารไทย ผลไม้ไทย และผลไม้แปรรูปของไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสของภาคธุรกิจไทยในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลไม้ของไทย อย่างไรก็ดี รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับนโยบาย Food Safety จึงถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของธุรกิจไทยในการนำสินค้าเข้ามาทำตลาดในจีน ขณะเดียวกัน ก็นับเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พัฒนาคุณภาพของสินค้าตนเองด้วย

http://ThaiOneMall.Tmall.hk เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินธุรกิจแบบ Business to Customer (B2C) ซึ่งให้บริการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคของไทยผ่าน E-commerce platform ของเว็บไซต์ Tmall.com จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เจียระไน เอ็นเอตร์เทนเม้นท์ จำกัด กับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายเฉพาะสินค้าจากไทยอย่างเป็นทางการรายแรกบน Tmall.com โดยเน้นจุดขายด้านความมั่นใจว่าสินค้าไทยบนเว็บไซต์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพโดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศไทย มิใช่สินค้าลอกเลียนแบบหรือผ่านผู้นำเข้าชาวจีนรายย่อย