กิจกรรม

 
 
17/09/2014

กงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรองอธิบดีกรมวัฒนธรรม นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายเป้ย เจ้าเจี้ยน รองอธิบดีกรมวัฒนธรรม นครเซี่ยงไฮ้ และเจ้าหน้าที่ของกรมวัฒนธรรมฯ โดยมีนายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ รองกงสุลใหญ่ฯ และ นางสาวพรรณวิภา ณ บางช้าง กงสุลฝ่ายวัฒนธรรมเข้าร่วม

ในการหารือครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณกรมวัฒนธรรมฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมทั้งหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยเฉพาะในด้านภาพยนตร์ เกมส์ และ การ์ตูน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนต่อไป

------------------------------------