กิจกรรม

 
 
30/09/2014

พิธีมอบประติมากรรมช้างแกะสลักให้กับรัฐบาลเมืองโจวซาน

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ฯ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนางวัชรี ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครเซี่ยงไฮ้ นางสาวพรรณวิภา ณ บางช้าง กงสุลฝ่ายวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย เดินทางไปยังเกาะผู่โถวซาน เมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง เพื่อเข้าร่วมในพิธีมอบประติมากรรมช้างแกะสลักให้กับรัฐบาลเมืองโจวซาน โดยมีนายฟาง จิ้งหิ้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองโจวซานและนางฟาง เหวย ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเมืองโจวซาน ให้การต้อนรับ

           ในโอกาสนี้ กงสลุใหญ่ฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวในพิธีฯ สรุปสาระสำคัญได้ว่า ทั้งสองฝ่ายรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีการมอบประติมากรรมช้างคู่ โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ศาลาจื้อไจ้ซึ่งแปลว่า “สิริมงคล” ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเยือนเกาะ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณวันละ 20,000 คน ถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน โดยรัฐบาลเมืองโจวซานและคณะกรรมการบริหารเขตทัศนียภาพเกาะผู่โถวซานได้ให้ความสำคัญและดูแลรักษาศาลาแห่งนี้เป็นอย่างดีเสมือนเป็นสมบัติของเกาะฯ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมทั้งแสดงถึงไมตรีจิตจากรัฐบาลไทยในโอกาสที่ประเทศไทยและจีนจะได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 40 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รัฐบาลไทยจึงขอมอบประติมากรรมช้างคู่ให้แก่รัฐบาลและประชาชนชาวเมืองโจวซานเพื่อประดับวางไว้หน้าศาลาจื้อไจ้ ซึ่งช้างนั้นถือว่าเป็นสัตว์มงคลของทั้งสองประเทศ และในท้ายที่สุด ทั้งสองฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

          ในอนาคตฝ่ายไทยและฝ่ายจีนจะได้มีโอกาสใช้ศาลาแห่งนี้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาหรือวัฒนธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญยิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อให้ศาลาจื้อไจ้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพของทั้งสองประเทศที่จะได้ถูกกล่าวขานและจดจำไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

           ภายหลังการกล่าวเปิดพิธี มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแสดงจากฝ่ายจีน ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมพิธีฯ เป็นอย่างมาก

--------------------------------