กิจกรรม

 
 
30/09/2014

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว ระหว่างวันที่ 16-24 กันยายน 2557

ระหว่างวันที่ 16-24 กันยายน 2557 ดร.ตติยาภรณ์ จารุมณีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) นำคณะอาจารย์และนักศึกษาไทยรวมทั้งสิ้น 12 คน เยือนมหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุน

พิธีเปิดงานต้อนรับนักศึกษาไทย ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา ณ ม.ฉางโจว

และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว ซึ่งถือเป็นระยะที่สองของโครงการฯ หลังจากที่คณะอาจารย์และนักศึกษาจีนจาก ม.ฉางโจว ได้เดินทางเยือน ม.อ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีนายซือ กัวตง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำม.ฉางโจว ให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธี

นายซือ กัวตง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำ ม.ฉางโจว ให้การต้อนรับรองกงสุลใหญ่ฯ รณพพัณณ์ฯ

บรรยากาศในพิธีเปิดงาน

ในพิธีเปิดนายซือ กัวตง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำม.ฉางโจวได้กล่าวเปิดงานโดยแสดงความยินดีต้อนรับแก่คณะ ม.อ.ภูเก็ตและขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น และให้ความสนับสนุน ม.ฉางโจวในหลายๆ ด้าน หลังจากที่มีการก่อตั้งศูนย์ไทยศึกษา ณ ม.ฉางโจว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่ง ม.อ.ภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาแรกๆ ที่ลงนามความร่วมมือกับม.ฉางโจว และการเข้าร่วมโครงการฯ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความสำเร็จของทั้งสองฝ่ายในระยะเวลาอันสั้น เพราะหลังจากนักศึกษาจีนได้ไปเยือนประเทศไทย และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษา การเพนท์ผ้าบาติก การเรียนดนตรีไทย การทำอาหารไทย และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทำให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ ได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นและสิ่งสำคัญคือการได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวไทย ทั้งนี้ตนขออวยพรให้มหาวิทยาลัยทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ศูนย์ไทยศึกษามีพัฒนาการที่โดดเด่น และให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ

ตัวแทนผู้บริหารจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ม.ฉางโจว และ ม.อ.ภูเก็ต

หลังจากนั้น รองกงสุลใหญ่ฯ รณพพัณณ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร ม.ฉางโจว ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ และต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทย-จีนที่มานานหลายศตวรรษ มากกว่าระยะเวลาของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1975 ซึ่งความสัมพันธ์ไทย-จีน มีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ ผู้นำประเทศ ภาครัฐ เอกชน หรือภาคประชาชน ที่ต่างให้ความสำคัญกับประเทศจีน และเพื่อให้ความสัมพันธ์ไทย-จีนมั่นคงและยาวนานต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระดับเยาวชน เพราะเยาวชนจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ และจะเป็นผู้สืบสานความสัมพันธ์ไทย-จีนให้ยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ และขอให้มิตรภาพระหว่างไทย-จีนงดงามและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ดร.ตติยาภรณ์ฯ ผช.อธิการบดี ม.อ.ภูเก็ต ยังได้กล่าวขอบคุณ ม.ฉางโจว ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เป็นผู้ริเริ่มและร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ อีกทั้งการมาเยือนครั้งนี้ของคณะ ม.อ.ภูเก็ต ดร.ตติยาภรณ์ยังได้รับหน้าที่มาหารือเรื่องความร่วมมือโครงการ 2+2 กับ ม.ฉางโจว ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

ข้อความต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ม.เจ้าภาพ ที่พบได้ทั่วไปรอบมหาวิทยาลัยในวันพิธีเปิดโครงการฯ

หลังจากการกล่าวเปิดงานของผู้บริหารทั้งสองฝ่ายแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและจีนในพิธีได้แนะนำตนเอง หลังจากนั้น ดร.เฉิน หยิ่น รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้บรรยายแนะนำ ม.ฉางโจว และปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่ ซึ่งถือเป็นอันเสร็จพิธี

ดร.เฉิน หยิ่น บรรยายแนะนำ ม.ฉางโจว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.ตติยาภรณ์ฯ ผช.อธิการบดี ม.อ.ภูเก็ต และอ.ตู้ จื้อเฟิง รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำคณะนักศึกษาไทยและจีนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ รองกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ที่ติดภารกิจอื่นในช่วงเวลาดั่งกล่าว เป็นผู้ให้การต้อนรับ

รองกงสุลใหญ่ฯ เมธีฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาไทย-จีน

รองกงสุลใหญ่ฯ เมธีฯ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำถึงบทบาทและหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการดำเนินนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งคลอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ พิธีการทูต วัฒนธรรมและการศึกษา และยังมีงานบริการด้านการตรวจลงตรา และงานนิติกรณ์ต่างๆ สำหรับคนไทยด้วย พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยทั้งสองที่ให้ความร่วมมือในโครงการนี้เป็นอย่างดี และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและจีนกล่าวแสดงความรู้สึกประทับใจต่อโครงการฯ

คณะอาจารย์และนักศึกษารับชมวีดีทัศน์แนะนำนครเซี่ยงไฮ้

ภายหลังการเยี่ยมคารวะ รองกงสุลใหญ่ฯ เมธีฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่คณะฯ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯได้จัดกิจกรรมให้คณะได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในนครเซี่ยงไฮ้ ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น สวนหิน Yu Yuan ศาลหลักเมืองเฉิงหวงเมี่ยว ถนนคนเดินหนานจิง หอไข่มุก เป็นต้น

        

รองกงสุลใหญ่ฯ เมธีฯ รับมอบของที่ระลึกจากดร.ตติยาภรณ์ฯ และอาจารย์ตู้ จื้อเฟิง

สถานกงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงอาหารกลางวันนักศึกษาไทย-จีน

นักศึกษาไทย-จีน ทัศนศึกษานครเซี่ยงไฮ้

ตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ของกิจกรรม ม.ฉางโจวได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้อาทิ การทำเครื่องปั้นดินเผาจีน พู่กันจีน การตัดกระดาษจีน ศิลปะการป้องกันตัววูซู และการบรรยายเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน พร้อมทั้งทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จีนต่างๆ เช่น The Grand Canal วัดเทียนหนิง เป็นต้น

      

ชั้นเรียนวูซู

  

ชั้นเรียนเครื่องปั้นดินเผาจีน

ชั้นเรียนศิลปะจีนและการบรรยายเกี่ยวกับประเทศจีน

 

นักศึกษาไทยทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองฉางโจว

ในงานปัจฉิมนิเทศ ที่ม.ฉางโจว ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าร่วมโครงการแก่นักศึกษาจาก ม.อ.ภูเก็ต และการแสดงทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและจีน บรรยายกาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความอาลัยอาวรณ์ในการต้องจากลา

        

ผู้บริหาร ม.ฉางโจว มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาไทย

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของนักศึกษาไทย-จีน ในงานปัจฉิมนิเทศ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 รองกงสุลใหญ่ฯ รณพพัณณ์ฯ ได้เดินทางไปส่งคณะฯ ที่สนามบิน และมอบของที่ระลึกที่ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาในโอกาสที่เข้าร่วมโครงการกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

รองกงสุลใหญ่ฯ รณพพัณณ์ฯ ส่งคณะ ม.อ.ภูเก็ตที่สนามบินพร้อมมอบของที่ระลึก

รองกงสุลใหญ่ฯ รณพพัณณ์ฯ ส่งนักศึกษาไทยที่สนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้

ม.ฉางโจว ตั้งอยู่ในเขตเมืองฉางโจว มณฑลเจียงชู ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 และเมื่อปี 2554 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑลเจียงซูกับกลุ่มบริษัทน้ำมันและแก๊สธรรมชาติประเทศจีน กลุ่มบริษัทปิโตรเคมีจีนและบริษัทน้ำมันภาคพื้นมหาสมุทร ร่วมมือกันสร้างพัฒนาระบบการศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน เปิดสอนระดับปริญญาตรี 65 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ ถือเป็นสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ปี 2557 ได้รับรางวัล National higher education teaching achievement award (first prize) 2014ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของระบบการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีน

ม.ฉางโจวมีความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ตั้งศูนย์ไทยศึกษาเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 ซึ่งถือเป็นศูนย์ไทยศึกษาแห่งแรกในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี โดยมีนางสาวบุษกร พกฤษพงศ์ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายหลังก่อตั้งศูนย์ไทยศึกษา ม.ฉางโจวได้มีความร่วมมือทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในรูปแบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นต้น