กิจกรรม

 
 
29/10/2014

กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เมืองคุนซาน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เป็นประธานตัดริบบิ้นและกล่าวเปิดงานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เมืองคุนซาน โดยมี นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ รองกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ แขกชาวจีนและชาวต่างชาติ ตลอดจนสื่อมวลชนจีนเข้าร่วมงาน โดยทางโรงแรมฯ ได้เชิญนายพลวัฒน์ เซอร์ประยูร และนายศุภชัย บางศิลา เชฟจากโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ เป็นผู้ปรุงอาหารตลอดงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยของนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมมือกับโรงแรมห้าดาวในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาจัดงานเทศกาลอาหารไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน และเพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวจีนและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมเทศกาลอาหารไทยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเมืองคุนซาน ซึ่งถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศจีนอีกเมืองหนึ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

-------------------------------------------