ประกาศ

 
 
28/09/2018

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ล่ามไทย-จีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ฯ

Color%20PDF_1_20180928144326479-page-001.jpg